IQ Klassificering IQ testning, historia Länkar

IQ klassificering

Vad betyder resultatet på ett IQ-test? Här är en tabell som visar hur
man grovt kan klassificera IQ resultat.


IQ Klassificering
160+ Geni
140-160 Väldigt hög intelligens
120-140 Hög intelligens
110-120 Över normal
90-110 Normal
80-90 Under normal
65-80 Låg intelligens
-65 Väldigt låg intelligens-Utvecklingsstörning