IQ Klassificering IQ testning, historia Länkar

IQ-testning, hur det började

Intelligensmätnigens historia börjar med den franske psykologen Alfred Binet och den tyske psykologen William Stern i början av 1900-talet. William Stern utvecklade systemet med intelligenskvoter (IQ från tyskans Intelligenz-Quotient, IK eller Intelligens-Kvot på svenska) som ett mätinstrument för intelligensnivå. Alfred Binet utvecklade i sin tur det första intelligenstestet. Han studerade skolbarn och ville ta fram ett instrument för att mäta deras mentala utveckling och eventuella behov av särkild undervisning i skolan.

Källa: Wikipedia om IQ