IQ Klassificering IQ testning, historia Länkar

Information

Länkar till information om IQ och intelligens:


Wikipedia om IQ

Mensa om intelligens